Kwoty wolne od potrąceń w 2017 r.

Zrzut ekranu 2016-11-23 o 21.45.00

Dzięki podniesieniu płacy minimalnej od 2017 roku wzrastają również kwoty wolne od potrąceń. Wysokość kwot wolnych od potraceń jest różna w przypadku potrąceń dobrowolnych i obowiązkowych. Przy potrąceniach dobrowolnych pracownikowi musi zostać kwota równa minimalnej pensji za pracę (za cały… Continue Reading

Koniec z syndromem pierwszej dniówki – kolejne zmiany w przepisach

Zrzut ekranu 2016-09-15 o 09.29.54

Od 1 września w życie weszły nowe zmiany w kodeksie pracy. Od tej daty pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien podpisać umowę. Warunki zatrudnienia muszą być jasno określone na piśmie. Dotychczas umowa mogła zostać podpisana najdalej w ostatnim dniu pracy. Taka… Continue Reading

Od stycznia 2017 roku zmienia się wysokość minimalnej stawki godzinowej

Zrzut ekranu 2016-08-24 o 00.06.30

Od stycznia 2017 roku w życie wchodzi zmiana dotycząca wysokości minimalnej stawki godzinowej, która odtąd będzie wynosić minimum 13 zł brutto. Kwota ta ma być co roku waloryzowana. Przepisy dotyczą osób zatrudnionych na umowy zlecenia a także samozatrudnionych. W ostatnim… Continue Reading

Kiedy pracodawca może odwołać Cię z urlopu wypoczynkowego?

Zrzut ekranu 2016-08-02 o 01.11.05

Każdy pracownik powinien wiedzieć, jakie prawa mu przysługują. Dziś wyjaśnimy, kiedy pracodawca może Cię odwołać z urlopu i jakiego zadośćuczynienia możesz w związku z tym oczekiwać. Pracodawca może odwołać Cię z urlopu jedynie w przypadku poważnej i nieprzewidzianej sytuacji, jak… Continue Reading